Denna sida uppdaterad 2006-02-14

Om du inte ser en meny till vänster om denna boklista så klicka på bokhans logohär ovan.

Bokhans är ett postorder antikvariat.

070-3607005 Svarar nästa alla tider på dygnet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unikt objekt.

Annotationsbok Diverse räkningar Boksamling

Jag har i min ägo en gammal annotationsbokför av en präst.

1829-1873

550 sidor

22 cm x 34 cm

Skick enligt bilden. Ryggen skadad. Inlagan bra. Papper av hög kvalitet.

Nedtecknad i Hjorted Skrikebo Damshult Öfverarp Overarp Ofverarp Moaryd Kulla, mängder med gårdar i närheten finns listade och olika räkning med dessa.

Verkar ligga i Jönköping s närhet

Släktforskning

Här finns:

biblioteksförteckning

husförhörspengar

löneräkningar

gärdesgårdshängnader

dagsverkesräkningar

odlingar

Lista över utsäde och skörd i Öfverarp 1845-1852

 

Räkning med skräddaren Johan Bahr i Damshult och mängder med andra personer nämns med nam och en räkning.

Pigor och drängar

 

Stort kulturhistoriskt värde och en guldgruva för släktforskning i denna trakt.

Pris 5000 SEK

------------------------------------

 

Antikvariat bokhans.com

Hans Björkman
Grimstagatan 75
SE-162 57 Vällingby
Postgiro 456 9112-8
Bankgiro 5622-7002
Ring från Sverige: 070 360 7005
Ring från utlandet: + 46 70 3607005
bokhans@Gmail.com