Jaskraschen. JAS 39 Gripen. Jakt Attack Spaning.

Stockholm 8 august 1993 klockan 14.09
Några av de bilder jag tog från Västerbron av flyguppvisning på Vattenfestivalen 1993.

I mitten av bilden syns flygplanet snett ovanför (som en prick i molnet) piloten Lars Rådeström.

Här faller planet lodrätt ner mot marken utan pilot


Här syns piloten Lars Rådeström hängande i sins fallskärm
Som en svart prick mellan lyktstolparna.

Planet har just tagit mark och brinner kraftigt.

Piloten Lars Rådeström har bra koll på flygplanet från sin upphöja position.

Nästan alla tittar åt samma håll!

Lätt panik! Kommer planets bränsletankar att explodera?

Bäst att ta sig härifrån.

Oj!

Är det någon som grillar korv där borta?

Närmare än så här kommer jag aldrig!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hans Björkman
Grimstagatan 75
SE-162 57 Vällingby (Grimsta Torg)
Postgiro 4569112-8
Bankgiro 5622-7002
Ring från Sverige: 070 360 7005
Ring från utlandet: + 46 70 3607005
bokhans@Gmail.com

 

 

 

Om du inte är inne i mitt "frameset" kan du klicka på bokhans bilden överst på sidan så kommer du dit.
Vill du skriva: bokhans@Gmail.com

Senast uppdaterad 000415