Kofi Annan tilldelad Nobels fredspris 2001

Kofi Annan i Uppsala 2001-09-06
Kransnedläggning vid Dag Hammarskölds grav.

 

 

 

 

 

 

Kofi Annan i Uppsala 2001-09-06
Kransnedläggning vid Dag Hammarskölds grav.

Här hittar du en biografi över Kofi Annan.


Om du inte är inne i mitt "frameset" kan du klicka på bokhans bilden överst på sidan så kommer du dit.
Vill du skriva: bokhans@Gmail.com

Senast uppdaterad 2001-09-09

 

Hans Björkman
Grimstagatan 75
SE-162 57 Vällingby (Grimsta Torg)
Postgiro 4569112-8
Bankgiro 5622-7002
Ring från Sverige: 070 360 7005
Ring från utlandet: + 46 70 3607005
bokhans@Gmail.com