Sidan uppdaterad 2004-12-24

Svenskspråkig tidskrift i Finland, med namn
f rån Kalevalasångerna. 1843 utkom i Helsingfors
första häftet af "Joukahainen, läsning i vexlande
ämnen, utgifven af österbottningar", med bidrag
af Fr. Cygnaeus, J. L. Kuneberg, F. M. Franzén,
L. Stenbäck och Z. Topelius. Innehållet var
väsentligen fosterländskt. Företaget betraktades
med skäl som ett tecken till nyvaknadt litterärt
lif i Finland och emottogs med ej ringa intresse
af allmänheten. Publikationen har fortsatts med
längre eller kortare af-brott (13:e h. utkom
1906). 1. E. N. S. 2. M. G. S.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bokens rygg är lagad med vävtejp. I övrigt i mycket bra skick.

------------------------------------------------------------------------------

Ett antal tidigare ägare är listadepå pärmens insida.

Där står bland annat att Karl Asplund fick boken i 40 års present 27 april 1930.

Den som köpte boken på Stockholms bokauktions kammare 17 oktober 1952 verkar ha skrivit till Karl Aslund direkt och erbjudit honom boken i retur.
Karl Asplund svarade redan den 28 oktober 1952.

 

Ett brev från författaren Karl Asplund om boken följer med vid försäljningen.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hans Björkman
Grimstagatan 75
SE-162 57 Vällingby (Grimsta Torg)
Postgiro 4569112-8
Bankgiro 5622-7002
Ring från Sverige: 070 360 7005
Ring från utlandet: + 46 70 3607005
bokhans@Gmail.com